drevodomy01
Referencie - Drevodomy

Drevo je prírodný materiál, ktorý sa už od nepamäti používa pri výstavbe ľudských obydlí. Výhodou stavieb, kde drevo nie je len obkladový materiál, ale aj nosná konštrukcia, je rýchla a suchá montáž, dobré tepelno-izolačné vlastnosti a pri dodržaní správnych technológií aj dlhá životnosť. Pri stavbe drevodomov používame technológiu drevených rámových domov, ktoré sú tradičným konštrukčným systémom v Severnej Amerike a Škandinávii. Rámová konštrukcia sa zhotovuje priamo na stavbe z jednotlivých drevených prvkov. Jej nosnú konštrukciu tvorí rám s hrúbkou 140 mm. Rám sa následne pokryje plášťom, zaizoluje a steny sa omietnu. Výhodou tohto systému je variabilita, jednoduchosť a relatívne nízka cena.