57ed2d66608b6
57e844904b765
57f3ae8273705
57e844904b765
57f3ae8273705
57ed2d66608b6

strechy01
Referencie - Strechy

Strešná konštrukcia (strecha) predstavuje jednu z najdôležitejších a technicky najnáročnejších častí stavebného objektu. Dôležitý je preto správny výber odborníkov na jej realizáciu. Naša firma realizuje montáž a dodávku striech na kľúč, s hlavným dôrazom na dôkladne vykonanú prácu a spokojnosť zákazníka. Nakoľko si montáž strechy vyžaduje viac technologických úkonov a zosúladenie viacerých profesií, za svoju veľkú výhodu považujeme skutočnosť, že všetky potrebné úkony realizujú výlučne naši zamestnanci. (Žiadne práce cez dve, tri firmy!)

Čítať ďalej: Strechy