strechy45Referencie - Krovy

Krov je hlavnou nosnou konštrukciou strechy. Pri jeho montáži je preto dôležité použiť kvalitný materiál a správne konštrukčné spoje. Naša firma má viacročné skúsenosti s montážou krovov rôznych tvarov a konštrukcií. Pri montáži krovu používame klasické tesárske spoje (čapovanie, plátovanie a pod.), ktoré sa osvedčili stovky rokov pri práci našich otcov a praotcov.

Čítať ďalej: Krovy

pokryvanie01
Referencie - Pokrývanie

Strešná krytina slúži na ochranu strechy a stavebného objektu pred poveternostnými vplyvmi. Použitím kvalitnej krytiny a dodržaním správnych technologických postupov pri jej pokrývaní sa vytvorí funkčná, estetická a trvácna strecha. Vďaka viacročnej praxi a nadobudnutým skúsenostiam vykonávame pokrývanie striech rôznymi krytinami, od jednoduchých až po exluzívne.

Čítať ďalej: Pokrývanie

vymena krytiny01
Referencie - Výmena strešnej krytiny

Strešná krytina je veľmi dôležitou časťou budovy, nakoľko ju chráni pred poveternostnými vplyvmi a dažďom. Aj pri jej najmenšom poškodení je nutné urýchlene vykonať opravu alebo výmenu strešnej krytiny, aby sa zamedzilo ďalším škodám na budove. Naša firma vykonáva čiastočnú aj úplnú výmenu strešnej krytiny. Pri prácach sa hlavný dôraz kladie na zabezpečenie budovy proti dažďu a pred zatekaním. Práce sa vykonávajú v čo najkratšom čase a s veľkým dôrazom na zachovanie pôvodného stavu okolia.

Čítať ďalej: Výmena strešnej krytiny

stresne okna01
Referencie - Strešné okná

Vykonávame dodávku a montáž strešných okien a svetlíkov od rôznych výrobcov (VELUX, ROTO, Fakro a iné). Strešná okná môžu byť osadené do nových striech, ale vykonávame aj výmenu starých strešných okien za nové.

klampiar01
Referencie - Klampiarstvo

Súčasťou našej činnosti sú aj jednoduché klampiarske práce: montáž odkvapových žľabov, strešných lemovaní a lemovaní komínov.

rekontstrukcia01
Referencie - Rekonštrukcia strechy

Pri prestavbe, prístavbe alebo rekonštrukcii budov, prípadne pri väčšom poškodení strechy, sa väčšinou vyžaduje aj rekonštrukcia strechy. My realizujeme čiastočnú alebo úplnú rekonštrukciu striech, ako aj prestavbu plochých striech na šikmé.

Čítať ďalej: Rekonštrukcia strechy